PODMIENKY ZRUŠENIA REZERVÁCIE

Po dohodnutí rezervácie emailom alebo telefonicky je nutné poslať emailom (tofi@penziontofi.sk) záväznú objednávku s osobnými a kontaktnými údajmi hosťa. Po potvrdení platia nasledovné pravidlá pri zrušení objednávky a ubytovací poriadok: Rezerváciu je možné zrušiť bez poplatku najneskôr do 10 tej hodiny v deň príchodu. Ak je rezervácia zrušená po tejto hodine, Penzión Tofi má nárok si zaúčtovať 100 % storno poplatku vo výške prvej noci. Hosť sa môže ubytovať od 14:00-00:00 v deň príchodu, po dohode s recepciou je tiež možný neskorí check-in. V deň odchodu zákazník uvoľní izbu do 10:00 hod. Do toho času izbu uvoľní, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí a neupovedomí Recepciu o svojom neskoršom check-oute vopred, má Penzión Tofi právo účtovať poplatok vo výške 10,-€ za každú začatú hodinu.

 

UBYTOVACÍ PORIADOK

Penzión Tofi je striktne nefajčiarsky, v prípade nerešpektovania zákazu fajčenia bude hosťovi účtovaný poplatok vo výške 150,-€. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v apartmáne a ostatných priestoroch Penziónu Tofi. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v Penzióne Tofi.

Penzión Tofi si vyhradzuje právo požiadať hosťa o opustenie priestorov hotela z nasledujúcich dôvodov:

  • nerešpektovanie hotelového poriadku
  • nedodržiavanie nočného kľudu od 22:00-6:00
  • ničenie majetku penziónu. Za škody, spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky
  • nevhodné správanie

Copyright © 2017 - 2019 PenzionTofi.sk, All Rights Reserved | Developed by MrCode.NET

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x